Procediment obert simplificat pel servei de transport i comptatge de monedes recaptades i gestió d’efectiu als serveis i instal·lacions gestionats per S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. Exp. 136/19

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 17/09/2020 a les 14:00 hores

Codi: 136/19

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte