Procediment obert simplificat sumari no subjecte a regulació harmonitzada pel subministrament d’uniformes i vestuari laboral de SPM Viladecans Qualitat, S.L., així com les proves de arrenjament d’aquest vestuari (053/21)

Informació

Finalització termini: 04/11/2021 a les 14:00 hores

Codi: 053/21

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte