PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES DEL GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS A TRAVÉS D’UN CORREDOR O MEDIADOR D’ASSEGURANCES (151/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 15 de juny de 2023 a les 20:00h

Codi: 151/23

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte