PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT PELS SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS NETEJA-FONS DE LES PISCINES GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT, S.L. (EXP. 163/24)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 18/07/2024 a les 14:00 hores

Codi: 163/24

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte