PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS SISTEMES DE SEGURETAT PER A LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I CONTRA INTRUSIÓ DELS CENTRES GESTIONATS PER SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA. SL. (EXP. 065/FP14/188)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 27/03/2024 14:00 hores

Codi: 065/FP14/188

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte