PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS APARELLS DE PES LLIURE I CARDIOVASCULARS DEL GIMNÀS D’ENTITATS DE PÒDIUM (EXP. 251/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: Fins el 10/04/2024 a les 14:00 hores

Codi: 251/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte