PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DEL SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS DE TELEFONIA MÒBIL I SERVEI POSTVENDA (EXP. 168/24)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 30/05/2024 a les 14:00 hores

 

Codi: 168/24

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte