PROCEDIMENT OBERT PEL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES INDUSTRIALS ELÈCTRICS EN MODALITAT RENTING PER VILADECANS QUALITAT SL FINANÇAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA AMB FONS NEXT GENERATION EU (EXP. 090/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 06/02/2024,  a les 14:00 hores

Codi: 090/22

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte