Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per l’execució de les obres contingudes al Projecte Executiu del carril bici al Parc de la Riera de Viladecans, tram Santa Teresa – Av. De la Fraternitat, a Viladecans. (EXP. 150/FP14/001)

Informació

Finalització termini presentació ofertes mitjançant PCP: 17 de febrer de 2021 a les 14.00h

Codi: 150/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte