Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per les obres contingudes al Projecte de pista coberta a l’Escola Garrofer a Viladecans. (EXP. 154/FP14/001)

Informació

Termini presentació finalització ofertes: 18 de gener de 2022, a les 17:00h.

Codi: 154/FP14/001

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte