PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA PEL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES ELECTRICS PEL CONTROL DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT I LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA, MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILÈNCIA FONS NEXT GENERATION (EXP. 077/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 10/10/2022 14:00

Obertura sobre C: 10/11/2022 a les 18:00 hores

Codi: 077/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte