PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL CONTRACTE D’OBRES DE DESENVOLUPAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA FINS L’APARCAMENT DE LA MURTRA DE VILADECANS GESTIONAT PER VILADECANS QUALITAT SL FINANÇAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA AMB FONS NEXT GENERATION EU (EXP. 188/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 22/01/2024

Obertura sobre C: Convocatòria obertura sobre C divendres, 1 de març a les 10:00h (veure PSCP)

Codi: 188/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte