PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL PER A LA ZONA BAIXES EMISSIONS I LA ZONA D ´ESTACIONAMENT REGULAT FINANÇAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA AMB FONS NEXT GENERATION EU (EXP. 064/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 14/07/2023 a les 14:00 hores

Codi: 064/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte