Procediment obert no harmonitzat per l’Execució de les obres contingudes al Projecte bàsic i executiu de coberta de grades del camp de futbol de Torre Roja, a Viladecans (exp. núm. 131/FP14/001)

Informació

Codi: 131/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte