Procediment obert no harmonitzat per les obres contingudes a la memòria valorada de les obres per l’arranjament de la Plaça Germans Lumière, a Viladecans

Informació

Termini finalització presentació ofertes: 25/03/2019 a les 14:00 hores

Obertura de pliques sobre C: Dilluns, 13/05/2019 a les 09:30 hores a les dependències de Vimed: C/ Pompeu Fabra, núm. 50, Viladecans.

Codi: 139/FP14/001

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte