Procediment obert no harmonitzat pels serveis d’elaboració i gestió del Pla de Comunicació del Pla de Llevant de Viladecans. EXP (049/FP14/029)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 13/04/2021

Codi: 049/FP14/029

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte