Procediment obert no harmonitzat pel subministrament d’altaveus de so (PA), monitors i assessorament tècnic per la seva instal·lació en la Sala Auditori Àtrium de Viladecans.(exp. 193/19)

Informació

Termini presentació ofertes: 7/12/2020 a les 14:00 hores

Codi: 193/19

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte