Procediment obert no harmonitzat pel servei de contractació de les pòlisses d’assegurances del Grup d’Empreses Municipals de Viladecans a través d’un corredor o mediador d’assegurançes.

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 25/06/2019 a les 14:00 hores.

Codi: 101/19

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte