Procediment obert mitjançant regulació harmonitzada pel servei de DE FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL I LES ACCIONS ASSOCIADES DE L’ATENEU DE LES ARTS DE VILADECANS PELS CURSOS 2022/2023. (EXP. 206/21)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 04/04/2022 a les 14:00 hores

Codi: 206/21

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte