PROCEDIMENT OBERT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA PEL SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA I DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DELS PROJECTES DE ZONA DE BAIXES EMISSIONS I DE ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VILADECANS GESTIONATS PER L’S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L. FINANÇAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA AMB FONS NEXT GENERATION EU (EXP. 223/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 12/02/2024 14:00 hores

 

Obertura sobre C 21 de març de 2024 a les 10:00 hores.

Codi: 223/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte