Procediment obert harmonitzat pel servei de neteja d’equipaments gestionats per la SPM Viladecans Qualitat, S.L. i oficines del Grup d’Empreses Municipals de Viladecans. EXP. 129/20

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 07/09/2020 a les 14:00 hores

Obertura pliques sobre C: 13/11/2020  a les 10:00 hores

Codi: 129/20

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte