Gestió i execució de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social, Borsa d’Habitatge Jove i Servei d’assessorament a les comunitats de veïns i gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Viladecans i altres

Informació

Codi: 0034/12/VIURBANA

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte