Contracte de serveis per la gestió i execució de la borsa d’habitatge per al lloguer social, borsa d’habitatge jove, servei d’assessorament a les comunitats de veïns i gestió del registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Viladecans i altres

Informació

Codi: 0075/11/VIURBANA

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte