Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada per l’adjudicació de les obres locals ordinàries per a l’adequació de la primera planta de l’Edifici Cúbic com a espai empresarial

Informació

Contractació mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de les obres locals ordinàries d’adequació de la primera planta de l’Edifici Cúbic com a Espai Empresarial.

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES : 27 d’abril de 2017, a les 14:00 h

Codi: 076/FP14/005

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte