Cessió ús de l’espai ubicat a l’edifici de petanques «Can Pastera» de Viladecans, per a l’explotació de l’activitat de Bar-Cafeteria, i si s’escau, Restaurant. Exp. 131/19

Informació

Cessió ús de l’espai ubicat a l’edifici de petanques «Can Pastera» de Viladecans, per a l’explotació de l’activitat de Bar-Cafeteria, i si s’escau, Restaurant. Exp. 131/19

Codi: 131/19

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte