CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MAQUINES EXPENEDORES DE BEGUDES I PRODUCTES ALIMENTARIS A DIVERSES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT, SL. (EXP. 230/23)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 13/11/2023 14:00:00 hores

Codi: 230/23

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte