Cessió de l’espai ubicat a l’Edifici de Petanques «Can Pastera» per a l’explotació de l’activitat de Bar-Cafeteria i, si s’escau, Restaurant. Exp. núm. 407/19

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 31/10/2019 a les 14:00 hores

Codi: 407/19

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte