ARRENDAMENT NO FINANCER DELS EQUIPS MULTIFUNCIÓ PER A IMPRESSIÓ I DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS, I MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES PER A LES DEPENDÈNCIES DE LES SOCIETATS PRIVADES MUNICIPALS DE VILADECANS (EXP. 146/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 13/03/2023 a les 15:00 hores

Codi: 146/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte