Alienació mitjançant contracte de compravenda de fina registral núm. 5.562 al c/ Comerç, 9, inclosa dins el Polígon d’actuació urbanística de la modificació puntual del PGM a l’àmbit delimitat pel Carrer Comerç, Av. Can Batllori i Av. Can Palmer

Informació

Alienació mitjançant contracte de compravenda de fina registral núm. 5.562 al c/ Comerç, 9, inclosa dins el Polígon d’actuació urbanística de la modificació puntual del PGM a l’àmbit delimitat pel Carrer Comerç, Av. Can Batllori i Av. Can Palmer (EXP. 069/FP11/031)

Finalització termini presentació ofertes: 26/02/2018 a les 14:00 hores

Codi: 069/FP11/031

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte