ACORD MARC SERVEVEIS JURÍDICS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS ( serveis d’assessorament, assistència i defensa jurídica) exp. 141/22

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 14/11/2022, a las  14:00 horas

Codi: 141/22

Estat de la licitació: En tràmit d'adjudicació

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte