422/18 Procediment obert no harmonitzat pels serveis consistents en el suport tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, .SL.

Informació

422/18.- Procediment obert no harmonitzat pels serveis consistents en el suport tècnic d’escenari dels equipaments i serveis gestionats per Viladecans Qualitat, .SL.

Finalització termini presentació ofertes: 24/01/2019 a les 14:00 hores

Codi: 422/18

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte