418/18.- Procediment negociat sense publicitat de la contractació dels serveis consistents en la realització de l’espectacle «Único 2ª Temporada a càrrec de Antonio Orozco».

Informació

Número d’expedient: 418/18

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: VILADECANS QUALITAT, S.L.

Codi d’expedient: 418/18

Tramitació d’expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Procediment negociat sense publicitat

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

Serveis consistents en la realització de l’espectacle «Único 2ª temporada, a càrrec de Antonio Orozco»

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 33.543 € IVA exclòs

Durada del contracte: 2 dies

Valor estimat del contracte: 54.009,03 €

Dades del formalització

Dades de l’adjudicatari:

CLIPPER’S LIVE, S.L.U.

Carrer Aulèstia i Pijoan, 21,

08012 de Barcelona

CLIPPER’S LIVE, S.L.U.

Carrer Aulèstia i Pijoan, 21,

08012 de Barcelona

Data d’adjudicació: 04/02/2019

Data de formalització: 05/02/2019

Numero d’ofertes rebudes: 1

Data d’adjudicació - Anuncis (arxiu PDF)

Documentació del contracte