049/FP14/020 SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA DE SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. DAVANT ELS RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT

Informació

Número d’expedient: 049/FP14/020

Procediment i tramitació

Òrgan de contractació: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

Codi d’expedient: 049/FP14/020

Tramitació d’expedient: Ordinari

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de licitació: Negociat

Plec (arxiu PDF)

Dades del contracte

Descripció de la prestació:

SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA DE SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. DAVANT ELS RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS INTERPOSATS EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR LLEVANT

Localització: Viladecans

Pressupost de licitació: 25.000 € IVA exclòs

Durada del contracte: Fins la conclusió de tots els procediments ordinaris contenciosos administratius

Valor estimat del contracte: 25.000 € IVA exclòs

Dades del formalització

Dades de l’adjudicatari:

LEXURB ADVOCADES S.L.P

Data d’adjudicació: 30/09/2019

Data de formalització: 01/10/2019

Documentació del contracte