El projecte VILAWATT és una iniciativa per a la transició energètica de la ciutat de Viladecans. El projecte pretén crear una nova estructura local gestionada tant per l’Ajuntament com pels ciutadans i les empreses del sector per aglutinar funcions que avui estan descentralitzades a diferents nivells per tal d’activar processos de renovació energètica integral d’edificis residencials.

Aquest nou òrgan gestor ha de promoure la capitalització dels estalvis per a finançar la rehabilitació energètica d’edificis i enfortir l’economia local amb la posada en marxa d’una moneda local. La iniciativa permetrà així abordar objectius de justícia social tot lluitant contra la pobresa energètica des del propi sistema energètic.

Les empreses municipals VIMED i VIGEM són socis del projecte i assumeixen un rol essencial, respectivament, en la rehabilitació d’edificis i la gestió i assessorament jurídic transversal del projecte.