Tècnic/a d’il.luminació

Informació

Categoría: Tècnic/a d’il.luminació

Empresa: Viqual

Data de l’oferta: 22/03/2022

Persona de contacte: Julio Reus Calvo, Cap de RRHH

Dades de contacte:

Adreça electrònica   [email protected]

Telèfon.     936373055

Descripció del lloc de treball

 • Ubicar en el lloc correcte -de l’espai escènic- les llums i els generadors.
 • Garantir el correcte funcionament dels equips d’il·luminació i generadors.
 • Realitzar la instal·lació i control de tot el cablejat necessari.
 • Interpretar el pla de disseny d’il·luminació de les propostes de produccions i muntatges.
 • Programar les consoles/taules d’il·luminació, i carregar els sistemes automatitzats d’efectes de llum i de canvis de color abans de l’espectacle.
 • Controlar la il·luminació, mitjançant les taules d’il·luminació i dimmers.
 • Assistir als assajos i proves i muntatges per a la preparació i prova del pla d’il·luminació de l’espectacle.
 • Fer la reparació i manteniment dels equips.
 • Embalar i fa l’inventari de tots els equips emprats.
 • Conèixer i fer la formació en nous equips i programes d’il·luminació.
 • Coordinació i supervisió de personal intern i extern.
 • Assessorament tècnic sobre els assumptes que se li encomanen.
 • I totes aquelles de caràcter similar que li siguin assignades.

Requisits

Aquest/a professional, a nivell conceptual, ha de posar en escena la llum, integrar la llum en la representació. Els instruments emprats per assolir aquests objectius són molt diversos, des de llums (incandescents, lluminàries de tungstè, halògenes, lluminàries Par, projectors amb lent Fresnel) fins a làsers o similars. Normalment, desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de les arts escèniques (principalment en el món del teatre i la música en directe), però també estan presents en el sector del turisme de reunions (congressos, convencions) i en la producció de cinema o televisió. També ha de tenir coneixements d’altres matèries de la professió tècnica de les arts escèniques: so, maquinària, tramoia, i totes les tasques característiques del funcionament.

Condicions laborals

Data d’incorporació: Incorporació inmediata

Jornada:

Mitja jornada, Dimecres a Diumenge. Segons servei teatre i del servei.

Tipus de contracte: 1 any

Municipi de treball: Viladecans

Salari: 16.450,00 € brut/any

Presentació de candidatures

Termini de presentació: Fins 6 d’abril 2022

El termini de presentació de candidatures ha finalitzat.