Tècnic/a en Comunicació per desenvolupar i executar el seguiment del Pla de Comunicació de diferents sectors estratègics de Viladecans. Especialment el del Sector Llevant

Informació

Categoría: Nova Àrea de comunicació

Empresa: Vimed

Data de l’oferta: 21/10/2020

Persona de contacte: Julio Reus Calvo, Cap RR.HH.

Dades de contacte:

Descripció del lloc de treball

Tècnic encarregat de dur a terme la comunicació estratègica de diferents sectors de Viladecans i especialment el sector de Llevant.

Tasques de Project Manager

 • Desenvolupar, executar i seguir El Pla de comunicació del Projecte Sector Llevant ( projecte de desenvolupament urbanístic que actualment està en fase d’execució d’obres ). Aquestes tasques es duran a terme  en coordinació amb el Servei de Comunicació Corporativa i Relacions Internacionals de l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament de Viladecans; havent-se de reportar a la Comissió Executiva del projecte Desenvolupament sector Llevant.
 • Plantejar la estratègia de comunicació dels diferents projectes de ciutat en els que l’Administració actuant és l’empresa municipal.
 • Elaboració de la documentació corresponent: presentació del pla, proposta d’accions de comunicació, informes de seguiment, proposta i seguiment d’indicadors, informes de tancament i devolució de resultats.
 • Gestionar i executar  les campanyes de comunicació associades a l’esmentat Pla de comunicació del Sector llevant. Que inclourà:
  • Redacció de briefings amb els objectius de campanya, de marketing, el target, pressupost, timing, etc.
  • Relacions amb agències de comunicació, dissenyadors i/o central de compres si escau (passi de brief, coordinació del desenvolupament d’arts finals i accions de comunicació, control de qualitat, control de timings, control de pressupostos, etc.).
  • Relacions amb empreses de producció de peces comunicatives si escau (opis, banderoles, spots, etc.).
  • Coordinació amb l’equip de comunicació de l’Ajuntament per:
   • elaborar i publicar les peces de comunicació corresponents als canals municipals (revista municipal, web, xarxes socials, etc.).
   • coordinar les relacions amb els mitjans de comunicació: actes de premsa, elaboració i enviament de notes i dossiers de premsa, serveis fotogràfics i audiovisuals, etc.
  • Elaboració de la documentació corresponent per a la presentació i seguiment de campanyes, així com l’informe de resultats.
 • Gestionar i executar  plans de difusió de producció pròpia. Que inclourà:
  • Elaboració i publicació de contingut on i off line: notícies, articles, infografies, fulletons, copies per a xarxes socials, etc.
  • Elaboració de la documentació corresponent per a la presentació i seguiment dels plans, així com l’informe de resultats.
 • Tasques relacionades amb la participació ciutadana vinculades amb el desenvolupament del Sector llevant.
 • Altres tasques
  • Planificació de les contractacions a dur a terme vinculades al Pla de comunicació.
  • Gestió  control i seguiment  de les contractacions associades i derivades de l’esmentat Pla de comunicació.
  • Gestió de pressupostos i control de facturació.
  • Gestió de base de dades i arxius audiovisuals.

Requisits

Experiència acreditada en comunicació institucional d’administracions locals o d’empreses del sector públic.

Estudis en Publicitat i Relacions Públiques, Ciències Polítiques, Comunicació Polítiques, Marketing Públic.

Condicions laborals

Data d’incorporació: Incorporació inmediata

Jornada:

½ jornada: 20 hores setmanals.

Tipus de contracte: Contracte laboral d’obra i servei per temps determinat. Durada estimada 3 mesos.

Municipi de treball: Viladecans

Salari: 16.000.-€/bruts anuals

Presentació de candidatures

Termini de presentació: Darrer dia de sol·licitud de candidatures dimarts 2 de novembre

El termini de presentació de candidatures ha finalitzat.