Cap de serveis de mobilitat i transformació digital

Informació

Categoría: Cap de departament

Empresa: Viqual

Data de l’oferta: 21/04/2021

Persona de contacte: Julio Reus Calvo, Cap RR.HH.

Dades de contacte:

Descripció del lloc de treball

 • És responsable del bon funcionament del servei de mobilitat de Viladecans Qualitat SL.
 • Dirigeix, planifica, dissenya, coordina i fa el seguiment del servei de mobilitat delegats a VIQUAL (zona regulada, aparcaments, dipòsit municipal, etc.).
 • Vetlla per la millora de l’eficàcia i l’eficiència de les tasques i processos que es realitzen en el àmbit de mobilitat.
 • Coordina i avalua el treball que desenvolupa el personal al seu càrrec.
 • Gestiona el pressupost i els recursos econòmics de la seva àrea.
 • Elabora informes i ofereix assessorament tècnic respecte els assumptes que se li encomanin.
 • Impulsa i desenvolupa projectes tècnics complexos en les àrees de Mobilitat.
 • Es coordina amb la direcció de l’empresa, amb l’Ajuntament de Viladecans, i es relaciona amb els altres àmbits de l’organització.
 • Anàlisis i desenvolupament de noves aplicacions.
 • Implementació de noves solucions tècniques que aportin valor i optimització de les línies de negoci de l’empresa.
 • Aportació de noves solucions tècniques innovadores.
 • Gestió i coordinació dels contractes del departament.
 • Gestió de la millora dels consums i aprofitament dels nous sistemes de utilització de les energies renovables…

Requisits

 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions, Grau en Enginyeria de ciutats intel·ligents i sostenibles, Grau en Enginyeria en energies renovables. Grau en Enginyeria industrial.
 • Formació en mobilitat.
 • Experiència acreditada de 2 anys en departament similar.

Condicions laborals

Data d’incorporació: Incorporació inmediata

Jornada:

Temps complert, Dilluns a Divendres. Matins de 8,30h a 15h i Dimarts de 16h a 19h i Dijous de 16h a 18,30h.

Tipus de contracte: Indefinit amb 6 mesos de prova

Municipi de treball: Viladecans

Salari: 42.500 euros bruts/any

Presentació de candidatures

Termini de presentació: 31 de maig de 2021

El termini de presentació de candidatures ha finalitzat.