Arquitecte tècnic

Informació

Categoría: Tècnic de Projectes i Obra Senior

Empresa: Vimed

Data de l’oferta: 04/10/2023

Persona de contacte: Julio Reus Calvo, Cap RR.HH.

Dades de contacte:

Resolució de la contractació

Descripció del lloc de treball

Empresa pública de Viladecans precisa incorporar a la seva plantilla 1 tècnic amb la titulació d’Aparellador o Arquitecte Tècnic o Enginyer d’Edificació, amb experiència mínima de 5 anys en obres d’edificació i urbanització, que hagi desenvolupat la seva professió indistintament des de la vessant de la empresa constructora o havent format part de equips de Direccions d’Obra, per desenvolupar funcions de Project Manager de projectes/obres al terme municipal de Viladecans.

Les funcions a desenvolupar a l’empresa són:

 • Planificació del projecte: definint abast, objectius, requisits, pressupost, cronograma i pla de qualitat del projecte.
 • Anàlisi de les necessitats del client, les especificacions tècniques, la normativa aplicable i els factors externs i interns que puguin afectar el projecte.
 • Execució del projecte: supervisió i coordinació de totes les fases del procés constructiu. Detectar i corregir les desviacions o incompliments que puguin afectar el resultat final del projecte.
 • Comunicació eficient amb tots els agents implicats en el projecte (Ajuntament, constructora, direccions d’obra, companyies de serveis, etc,) i resolució de problemes o imprevistos que puguin sorgir.
 • Redacció d’informes tècnics, actes, expedients de licitació, etc.

Requisits

 • Titulació acadèmica: Aparellador, Arquitecte Tècnic, Enginyer d’Edificació.
 • Experiència laboral: mínim 5 anys d’experiència en obres d’urbanització i edificació, des de la vessant de la constructora o havent format part de equips de Direccions d’Obra.
 • Idiomes requerits
  • Català – Nivell Natiu o Bilingüe
  • Castellà – Nivell Natiu o Bilingüe
 • Coneixements informàtics
  • Paquet Microsoft: Excel, Word
  • Microsoft Project
  • TCQ
  • AUTOCAD

Procediment de selecció

 • Revisió Currículum Vitae pel compliment dels requisits de l’oferta.
 • Es realitzarà prova escrita per a valorar coneixements.
 • Es realitzarà prova escrita pràctica.
 • Es realitzarà entrevista.

Condicions laborals

Data d’incorporació: Incorporació inmediata

Jornada:

Temps complert, Dilluns a Divendres. Matins de 8,00h a 15h i Dimarts de 16h a 19h.

Tipus de contracte: Indefinit amb 6 mesos de prova

Municipi de treball: Viladecans

Salari: 38.900,52.- euros brut any

Presentació de candidatures

Termini de presentació: 21 dies data oferta fins 24 d’octubre 2023

El termini de presentació de candidatures ha finalitzat.