Agent d’aparcament

Informació

Categoría: Agent aparcament

Empresa: Viqual

Data de l’oferta: 21/05/2020

Persona de contacte: Julio Reus Calvo, Cap RR.HH.

Dades de contacte:

Descripció del lloc de treball

  • Control de l’accés dels visitants a l’aparcament, seguint els protocols que subministri SPM Viladecans Qualitat SL
  • Informar als visitants de les normes internes.
  • Control i revisió, abans de l’obertura i abans del seu tancament diari,  de l’espai, informant de les deficiències que es detectin al seu responsable superior.
  • Neteja del solar i dels serveis de l’aparcament, seguint les instruccions i procediments de SPM Viladecans Qualitat SL.
  • Omplir els fulls de control de l’accés que li determini el seu cap superior, o proposta de SPM Viladecans Qualitat SL.
  • Cobrament de taxes i preus públics, si s’escau.
  • Control de trànsit en zones d’estacionament fora de la via pública, orientant els conductors, controlant les entrades, documents i acreditacions, en edificis o espais gestionats per Viqual.
  • Aplicar els Plans d’evacuació i Emergència

Requisits

Persona amb autoconfiança i autocontrol, compromesa, comunicativa i empàtica, polivalent i que treballi en equip.

Condicions laborals

Data d’incorporació: Aprox 15/06/2020

Jornada:

Temps complert, Dilluns a Diumenge segons calendari.

Tipus de contracte: 3 mesos, no prorrogable

Municipi de treball: Viladecans

Salari: 1.298,87- euros bruts mensuals

Presentació de candidatures

Termini de presentació: 21 dies data oferta

El termini de presentació de candidatures ha finalitzat.