Redacció del projecte bàsic i d’execució, control de qualitat i estudi de seguretat i salut de l’urbanització de l’Av. Doctor Fleming i de la primera fase de la urbanització del Saló de Ponent

Informació

Codi: 1.02.01

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte