PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES CONTINGUDES A LA MEMÒRIA VALORADA DEL SISTEMA DE CONTROL AMB CÀMERES OCR FIXES I EMBARCADES EN VEHICLES PER A LA GESTIÓ DE LA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT (ZER) I LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE) FINANÇAT EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA AMB FONS NEXT GENERATION EU (EXP. 111/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 2 de maig de 2023 a les 15:00 hores

 

Obertura sobre C: 22/09/2023 a les 09:30 hores. Enllaç publicat a la Plataforma Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Codi: 111/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte