PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE 2 TORNS D’ACCÈS A ATRIUM VILADECANS. (EXP. 252/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 25/11/2022

Codi: 252/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte