PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES PROPIETAT DE SPM VILADECANS MEDITERRANIA S.L. (EXP. 1002.02.FP14.010)

Informació

Termini de presentació d’ofertes: 02/12/2023 16:00 HORES

Codi: 1002.02/FP14/010

Estat de la licitació: Desert

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte