PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT FISCAL PEL GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS (135/21)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: dimarts, 02 de desembre del 2021 fins a les 14:00 hores.

Codi: 135/21

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte