Procediment obert simplificat pels serveis de transport de materials entre instal.lacions i per activitats de Viqual (Exp. 427/19)

Informació

Finalizació termini presentació ofertes: 27/04/2021 a les 14:00 hores

Codi: 427/19

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte