Procediment obert simplificat pels SERVEIS AUDITORIA DE COMPTES ANUALS I AUDITORIA JURIDICA DE LES SOCIETATS MUNICIPALS VILADECANS. (Exp. 120.20)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 11/11/2020 a les 14:00 hores.

Codi: 120/20

Estat de la licitació: En tràmit de presentació d'ofertes

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte