PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT INTEGRAL DURANT 5 ANYS, EN RÈGIM D´ARRENDAMENT, D´APARELLS DE TREBALL CARDIOVASCULAR AMB DESTI AL COMPLEX ESPORTIU ATRIUM. (EXP. 086/22)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: El 13 de febrer del 2023 a les 14.00h.

Codi: 086/22

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte