Procediment obert simplificat pel servei de les pòlisses d’assegurances del Grup d’Empreses Municipals de Viladecans a través d’un corredor o mediador d’assegurances EXP.130/21

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 28/06/2021 a les 14:00 hores

Codi: 21/130

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte