Procediment obert simplificat no subjecte a regulació harmonitzada pel servei de grues complementàries per a la retirada de vehicles a la via pública de Viladecans. EXP. 207/20

Informació

Termini presentació ofertes 29/12/2020 a les 14:00 hores

Codi: 207/20

Estat de la licitació: Licitació adjudicada

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte