PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL TRANSPORT DE MATERIALS ENTRE INSTAL·LACIONS I PER ACTIVITATS DE VILADECANS QUALITAT, S.L. (EXP. 24/132)

Informació

Finalització termini presentació ofertes: 29/06/2024 14:00:00

Codi: 132/24

Estat de la licitació: En tràmit de formalització

Plataforma electrònica de contractació pública

Documentació del contracte